+84 2862 690 690 / Đăng ký
Kế Toán & Thuế

Kế Toán & Thuế

Chúng tôi cung cấp đến doanh nghiệp những dịch vụ thuế sau:

- Đăng ký thuế

- Thuế thu nhập cá nhân hàng tháng, thuế doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và khấu trừ thuế

- Thuế thu nhập cá nhân hàng, thuế doanh nghiệp hàng năm

- Khai báo hoàn thuế

- Tư vấn thuế:

+ Các ưu đãi và miễn giảm về thuế áp dụng cho doanh nghiệp bạn

+ Một cấu trúc về tài chính hợp lý để có lợi về thuế

+ Hệ thống tiền lương tối ưu để tiết kiệm thuế cho doanh nghiệp và có lợi cho người lao động

+ Những điều chỉnh phù hợp về thu nhập, chi phí để có lợi về thuế

+ Xử lý các nghiệp vụ đặc biệt để có lợi về thuếTin nổi bật


Đối Tác

CopyRight 2012-2017 Central Office. All right reserved. Thiết kế website, Tư vấn chiến lược online marketing, Thực hiện SEO bởi BIT